PANDUAN ADMIN

Menambah Data Jurusan

Klik menu Jurusan

  • Untuk menambahkan data jurusan klik tombol Tambah Jurusan maka akan muncul popup untuk menambahkan data jurusan seperti di bawah ini. Apabila selesai mengisi data jurusan tinggal klik tombol Tambah jurusan.
  • Untuk mengedit data jurusan klik tombol Edit maka akan muncul popup untuk mengedit data jurusan.
  • Untuk menghapus data jurusan klik tombol Del maka akan muncul popup untuk menghapus data jurusan.